ردیاب خودرو

  • مشاهده مکان خودرو با موبایل
  • خاموش کردن خودرو با SMS
  • مشاهده تاریخچه حرکت خودرو
  • دارای باطری پشتیبان

رفع کننده ماتی چراغ

  • تا 85 درصد چراغ ها نو میشوند (با توجه به تمیزیه داخل چراغ)
  • عدم بازگشت ماتی تا ۲ سال
  • کیت حرفه ایی شامل سنباده ، پولیش و ضد UV